Alkon, A. H. (2018) “Entrepreneurship as activism? Resisting gentrification in Oakland, California”, RAE - Revista de Administracao de Empresas , 58(3), pp. 279–290. doi: 10.1590/S0034-759020180308.